Monumentale Beuken op Stationsplein Veenendaal zijn onvervangbaar

De 14 monumentale beuken die op het Stationsplein in Veenendaal staan verwijderen jaarlijks meer dan 10 kilogram luchtvervuiling uit de atmosfeer. Wanneer de monumentale beuken verwijderd zouden worden dan moeten er minimaal 350 jonge beuken aangeplant worden om het verlies aan luchtzuivering direct te compenseren. Tot deze conclusie komt Jan Willem de Groot op basis van berekeningen uitgevoerd met behulp van het Amerikaanse softwareprogramma i-Tree Eco.

De beuken op het Stationsplein. Op de voorgrond de jonge beuken en op de achtergrond de volwassen monumentale beuken. 

Op het middenterrein van het Stationsplein staan 14 volwassen en 3 jonge beuken (Fagus sylvatica). De Groot berekende van een jonge en een volwassen beuk een aantal ecosysteemdiensten. Uit die berekeningen blijkt onder andere dat de volwassen beuk jaarlijks 731 gram luchtvervuiling uit de atmosfeer haalt. Dit betekent dat de 14 volwassen beuken tezamen elk jaar meer dan 10 kilogram luchtvervuiling uit de lucht afvangen. Zou je met de jonge beuk hetzelfde effect willen behalen dan zijn daar maar liefst 353 jonge beuken met een stamdiameter van 16 cm voor nodig.   

Een ander interessant feitje is bijvoorbeeld dat de volwassen beuk 19x meer regenwater in zijn kroon vast weet te houden dan de jonge beuk. Ook de hoeveelheid opgeslagen koolstof in de volwassen boom ligt veel hoger dan bij de jonge beuk. De totale hoeveelheid koolstof die in de 14 volwassen beuken ligt opgeslagen is bijna 51 ton. Dit staat gelijk aan ruim 1,7 miljoen autokilometers.

Boom 1 Boom 2
Boomsoort Beuk Beuk
Levensfase Jeugdfase Volwassen fase
Plantjaar ca. 2010 ca. 1900
Stamdiameter (cm) 16 86
Bladoppervlak (m2) 51 1.278
Jaarlijkse afvang luchtvervuiling (gr) 29 731
Jaarlijkse afvang regenwater (L) 100 1.900
Jaarlijkse afvang CO2 (kg) 4,7 10
Totale opgeslagen koolstof (kg) 74 3.630

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.